Đi tìm hành trình để thiết kế phim hoạt hình đồ họa 3D

Khác với phim hoạt hình truyền thống với đồ họa 2D đã tồn tại hàng gần trăm năm nay, phim hoạt hình đồ họa 3D đang là xu hướng phát triển ngày nay của ngành công nghiệp màn ảnh rộng. Phim hoạt hình đồ họa 3D có thể hiểu đơn giản là những hình ảnh … Continue reading "Đi tìm hành trình để thiết kế phim hoạt hình đồ họa 3D"